Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Način na koji je Europska komisija postupila sa zahtjevom za javni pristup dokumentima koji se odnose na pritužbe o zabrani letova na kratke udaljenosti u Francuskoj