Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Način na koji je Europska komisija postupila sa zahtjevom za javni pristup dokumentima koji se odnose na strategiju i zakonodavstvo EU-a u području okoliša