Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Odbijanje Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) da omogući javni pristup korespondenciji s Europskom komisijom o pripremi odluka o istovjetnosti u pogledu Ujedinjene Kraljevine