Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Propust Europske komisije da ocijeni komentare o svojoj namjeri da zatvori pritužbu o projektima koje financira EU za obnavljanje obalnog područja u južnoj Španjolskoj (CHAP(2022)1168)