Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

An Coimisiún agus an éagmais freagra a thabhairt ar litir lena dtugtar dúshlán don mheastóireacht ar thogra a rinneadh mar chuid de ghlao ar thograí le haghaidh smaointe nuálacha le haghaidh teicneolaíochtaí úrnua