Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Euroopan komission tapa käsitellä pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin, jotka koskivat lyhyen matkan lentojen kieltämisestä Ranskassa tehtyjä valituksia