Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Tapa, jolla Euroopan komissio käsitteli pyyntöä saada tutustua komission tekoälyä koskevaan lainsäädäntöehdotukseen