Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Tapa, jolla Euroopan komissio jätti arvioimatta huomautukset, joiden aiheena oli sen aikomus päättää EU:n rahoittamia kunnostamishankkeita Etelä-Espanjan rannikkoalueella koskevan valituksen käsittely (CHAP(2022)1168)