Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) tapa toteuttaa valintamenettely oikeudellisen neuvonantajan virkaa varten