Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Euroopan komission tapa käsitellä pyyntöä, joka koski tiettyjen Euroopan yhdentymisprosessiin liittyvien asiakirjojen julkaisemista