Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Euroopan komission tekemä arviointi Ruotsia vastaan tehdystä rikkomuskantelusta, joka koskee oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin