Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Euroopan komission laiminlyönti toimittaa kantelijalle tiettyjä asiakirjoja, jotka liittyvät Campanian alueella Italiassa sijaitsevien Europe Direct -tiedotuspisteiden valintamenettelyyn