Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kuidas Euroopa Komisjon käsitles taotlust anda üldsusele juurdepääs dokumentidele, mis käsitlevad kaebusi lühilendude keelamise kohta Prantsusmaal