Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kuidas Euroopa Komisjoni käsitles taotlust üldsuse juurdepääsuks ELi keskkonnastrateegia ja -õigusaktidega seotud dokumentidele