Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) keeldumine anda üldsusele juurdepääs Euroopa Komisjoniga peetud kirjavahetusele, mis käsitles samaväärsust kinnitavate otsuste ettevalmistamist seoses Ühendkuningriigiga