Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Euroopa Komisjoni suutmatus hinnata kommentaare seoses tema kavatsusega lõpetada Lõuna-Hispaania rannikuala taastamise ELi rahastatavaid projekte käsitleva kaebuse (CHAP(2022)1168) menetlemine