Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Küsimused seoses sellega, et Euroopa Investeerimispank töötleb enne töövestlusi kandidaatide tundlikke isikuandmeid