Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

The European Commissionʹs refusal to grant public access to a legal opinion related to an alleged conflict of interest in Czechia

Odepření přístupu veřejnosti k právnímu stanovisku týkajícímu se údajného střetu zájmů v Česku ze strany Komise.