Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) afslag på at give offentligheden adgang til udvekslinger med Europa-Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af "ækvivalensafgørelser" vedrørende Det Forenede Kongerige