Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europa-Kommissionens undladelse af at vurdere bemærkninger til sine planer om at lukke en klagesag vedrørende EU-finansierede projekter til genopretning af kystområder i det sydlige Spanien (CHAP(2022)1168)