Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europa-Kommissionens behandling af en begæring om aktindsigt i dokumenter vedrørende en almindelig udvælgelsesprøve afholdt af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)