Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kommissionens undladelse af at besvare en skrivelse, hvori evalueringen af et forslag i forbindelse med en indkaldelse af forslag til nye ideer vedrørende radikalt nye teknologier blev draget i tvivl