Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Způsob, jakým Evropská komise řešila žádost o přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s jejím legislativním návrhem týkajícím se umělé inteligence