Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Způsob, jakým Evropská komise vyřídila žádost o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se strategie a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí