Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Odmítnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) poskytnout veřejnosti přístup ke komunikaci s Evropskou komisí o přípravě „rozhodnutí o rovnocennosti“ ve vztahu ke Spojenému království