Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Nevyhodnocení připomínek Evropskou komisí k jejímu záměru uzavřít stížnost týkající se projektů obnovy pobřežní oblasti v jižním Španělsku financovaných EU (CHAP(2022)1168)