Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Způsob, jakým Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) řešil stížnost týkající se výběrového řízení na zaměstnance v oblasti finančních pravidel pro rozpočet Evropské unie