Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Neposkytnutí potvrzení Evropskou komisí o přijetí stížnosti na porušení právních předpisů Španělskem v souvislosti se zneužíváním smluv na dobu určitou ve španělském veřejném sektoru