Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Komise a neposkytnutí odpovědi na dopis zpochybňující hodnocení návrhu předloženého v rámci výzvy k předkládání návrhů na inovativní myšlenky týkající se zcela nových technologií