Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Neposkytnutí určitých dokumentů stěžovateli Evropskou komisí souvisejících s výběrovým řízením pro střediska Europe Direct v italském regionu Kampánie