Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Zamítnutí přihlášky do výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa vedoucího IT oddělení Odrůdovým úřadem Společenství