Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Как Европейската комисия е разгледала искане за публичен достъп до документ във връзка със законодателното ѝ предложение относно изкуствения интелект