Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Как Европейската комисия е разгледала заявление за публичен достъп до документи, свързани със стратегията и законодателството на ЕС в областта на околната среда