Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Липса на оценка от страна на Европейската комисия на коментарите относно намерението ѝ да приключи жалба за проектите, финансирани от ЕС, за възстановяване на крайбрежната зона в Южна Испания (CHAP(2022)1168)