Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Липсата на потвърждение от страна на Европейската комисия за получаването на жалба срещу Полша, касаеща кандидатите от Полша за съдийство в Европейския съд по правата на човека