Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Как Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) е разгледала жалба във връзка с процедура за подбор на персонал в областта на финансовите правила, приложими за бюджета на Европейския съюз