Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Подходът на Европейската комисия към искане за публичен достъп до документи във връзка с открит конкурс, проведен от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO)