Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Отказ на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) да предостави публичен достъп до документи, свързани с операция по търсене и спасяване