Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Липса на потвърждение от страна на Европейската комисия на получаването на жалба за нарушение срещу Испания за злоупотреба със срочни трудови договори в испанския публичен сектор