Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на искането на жалбоподателя за информация относно актуалното състояние на жалба за нарушение