Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Липса на отговор от страна на Комисията на писмо, оспорващо оценката на предложение, направено в рамките на покана за представяне на предложения за новаторски идеи за радикално нови технологии