Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Как Европейският парламент е разгледал искане за публичен достъп до документи относно временното обезщетение на бивш член на Европейския парламент