Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Решението на Европейската комисия да оттегли финансиране от ЕС по отношение на дружество, което твърди, че не носи договорна отговорност поради предполагаемо подправен подпис