Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Отказ на Европейската комисия да предостави на жалбоподателя определени документи във връзка с процедурата за подбор на служители за центровете Europe Direct в региона Кампания, Италия