Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Ombudsmannens arbetslag

Europeiska ombudsmannen har en högt kvalificerad och flerspråkig personal som kan hantera klagomål på alla de 24 officiella EU-språken samt sprida information om hur ombudsmannen kan hjälpa personer och organisationer. Sök bland personalen efter område eller i ombudsmannens organisationsplan.

Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannens kansli

Kansliteamet rapporterar personligen till ombudsmannen och arbetar under hennes direkta ledning. Teamet har en rådgivande roll gentemot ombudsmannen och hjälper henne att säkerställa att hennes vision, strategi och mål genomförs.
Kanslimedlemmarna får på ombudsmannens begäran följa med på hennes tjänsteresor och kan på hennes uppdrag hjälpa till med talskrivning, presentationer och rapporter.
 • AidanO'Sullivan
  Kanslichef
  Övergripande ansvar för ombudsmannens strategi, interinstitutionella förbindelser, däribland med Europaparlamentet, och kansliförvaltningen. Arbetar tillsammans med generalsekretariatet för att strategin ska kunna genomföras. Ombudsmannens rådgivare i frågor om kommunikation och utåtriktad verksamhet.
 • SilviaBartolucci
  Politisk assistent
  Ansvarar för de dagliga förbindelserna med Europaparlamentet, inklusive utskottet för framställningar. Biträder vid genomförandet av ombudsmannens strategi och förbereder ombudsmannens informationsmöten.
 • FrederikHafen
  Politisk rådgivare
  Ger råd till ombudsmannen om den politiska utvecklingen, den externa strategin och förbindelserna med Europaparlamentet. Ansvarig för att samordna policygenomgångar och anföranden.
 • MeganKillian
  Personlig assistent till ombudsmannen
  Ansvarar för att organisera ombudsmannens dagordning, uppdrag och möten; hanterar inkommande korrespondens och inbjudningar till ombudsmannen, sköter kansliets digitala arkiv. Ansvarar för särskilda tilldelade administrativa uppgifter.

Generalsekretariatet

Generalsekretariatet ansvarar för kontorets övergripande förvaltning och för att säkerställa övergripande samordning och genomförande av ombudsmannens strategi.
 • CesiraD'Aniello
  Generalsekreterare
 • ChristopheBauer
  Assistent – Ärendehanteringsprocesser
 • CarolineMoen
  Assistent till generalsekreteraren
 • MurielleRichardson
  Handläggare

Direktoratet för undersökningar

Direktoratet för undersökningar, som omfattar en enhet för ärendehantering (nedan), ansvarar för ombudsmannens kärnverksamhet, nämligen att undersöka eventuella fall av administrativa missförhållanden vid EU:s institutioner, organ och byråer och främja god administrativ praxis.
 • RositaHickey
  Direktör för undersökningar
 • MartaHirsch-Ziembińska
  Chefsrådgivare för efterlevnad av stadgan
 • FergalÓ Regan
  Chefsjurist
 • PeterDyrberg
  Undersöknings- och processexpert
 • TanjaEhnert
  Handläggare
 • MichaelaGehring
  Handläggare
 • DorienLaermans
  Handläggare
 • AngelaMarcos Figueruelo
  Juridisk handläggare
 • OanaMarin
  Handläggare för undersökningar
 • ErikaMurányi
  Administrativ assistent
 • KoenRoovers
  Handläggare
 • MarkusSpoerer
  Handläggare för undersökningar
 • ValentinaStoeva
  Handläggare för undersökningar
 • MihaiIoachimescu-Voinea
  Undersökningspraktikant
 • GabrielSchmidlechner
  Undersökningspraktikant
 • Anna BarbaraZejc
  Undersökningspraktikant

Enheten för ärendehantering

 • TinaNilsson
  Chef för enheten för ärendehantering
 • VieriBiondi
  Handläggare för undersökningar
 • PeterBonnor
  Förste juridisk handläggare
 • SilviaFuller
  Handläggare för undersökningar
 • NicholasHernanz
  Handläggare
 • Diesmerde Jonge
  Handläggare
 • PatriciaLópez Martín
  Juridisk handläggare
 • JeanLusweti
  Assisterande handläggare
 • TerezaMandjukova
  Handläggare
 • LauraMassocchi
  Handläggare
 • MariaMoustakali
  Handläggare
 • JosefNejedlý
  Juridisk handläggare
 • EijaSalonen
  Juridisk handläggare
 • KonstantinosTsaklidis
  Handläggare
 • CatherineVaudé
  Administrativ assistent
 • FrancescaAbbo
  Undersökningspraktikant
 • LeticiaDiez Sanchez
  Undersökningspraktikant
 • ShariHinds
  Undersökningspraktikant
 • SarahKristoffersen
  Undersökningspraktikant

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsenheten ansvarar för att informera allmänheten, viktiga målgrupper och andra intressenter om ombudsmannens undersökningar och strategiska arbete samt om hennes engagemang i den politiska utvecklingen och relevanta EU-debatter.
Enheten sköter den allmänna strategiska kommunikationen och har en samordnande funktion för Europeiska ombudsmannanätverket.
 • GundiGadesmann
  Kommunikationschef
 • HelenaBuhl
  Kommunikationsassistent
 • SylvieDebout
  Publikationsassistent
 • HonorMahony
  Media and Outreach Officer
 • CarolinaMarín Vargas
  Kommunikationsassistent
 • RichardMore O'Ferrall
  Communication Strategy Coordinator
 • EnricoPortelli
  Team Leader, Digital Communication
 • MarinaRamazanova
  Kommunikationsassistent
 • ChristelleTherouse
  Kommunikationsassistent
 • RaülJiménez Icart
  Praktikant

Enheten för personal, administration och budget.

Enheten för personal, administration och budget ansvarar för frågor som rör mänskliga resurser och personalens välbefinnande, driftskontinuitet och säkerhet, budget och ekonomi, organets byggnader, utrustning och logistiska stöd, dokumenthantering och arkivering, informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt hela det operativa stödet för ärendehanteringen.
 • AlessandroDel Bon
  Chef för enheten för personal, administration och budget
 • SéverineBeyer
  Dokumenthanteringsassistent
 • Bruno AlexandreBismarque-Alcântara
  Administrativ assistent
 • EvelyneCoudière
  Administrativ assistent
 • AnaGaspar
  Dokumenthanteringsassistent
 • IngaJasmontaitė
  Administrativ assistent
 • OualibaMakhloufia
  Ansvarig för dokumenthantering – informationsfrihet
 • MichaelWeiskorn
  Dokumenthanteringsassistent – informationsfrihet
 • CarolineZinck
  Dokumenthanteringsassistent

Budgetsektorn

 • VéroniqueVandaele
  Chef för budgetsektorn
 • CindyGiannakis
  Sekretariatstjänster till enhetschefen – handläggare för finansiellt stöd
 • ZygmuntHrehorowicz
  Ekonomiassistent
 • EmeseSzentes
  Ekonomiassistent

Personalsektorn

 • ZinaAssimakopoulou
  Chef för personalsektorn
 • RachelDoell
  Personalassistent
 • HenriFinckbohner
  Chaufför - Administrativt stöd
 • GiovannaFragapane
  Utbildningssamordnare
 • MarjorieFuchs
  Handläggare
 • IsgouhiKrikorian
  Personalassistent
 • StéphanieMaraj
  Personalassistent
 • FrancescaPavesi
  Handläggare
 • GabrielleSheridan
  Personalassistent
 • FéliciaVoltzenlogel
  Personalassistent

Informations- och kommunikationsteknik

 • Marc KamranAmir-Tahmasseb
  Chef för informations- och kommunikationsteknik
 • KevinCrespo
  It-stöd
 • MassimoEzzy
  It-handläggare – systemutvecklare
 • GaëlLambert
  It-handläggare – LSA

Uppgiftsskyddsombud

 • FrancescaPavesi
  Uppgiftsskyddsombud

Ansvarig för insyn och öppenhet

 • TerezaMandjukova
  Handläggare för insyns- och öppenhetsfrågor
 • EijaSalonen
  Biträdande handläggare för insyns- och öppenhetsfrågor