Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Vieša prieiga prie Europos ombudsmeno dokumentų

Pagrindiniai prioritetai, kuriuos Europos ombudsmenas siekia skatinti ES administravimo srityje ir kuriais Europos ombudsmeno tarnyba vadovaujasi savo darbe, yra skaidrumas ir atskaitomybė visuomenei.

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (15 straipsnis) ES piliečiai ir ES gyvenantys ar registruotą buveinę turintys fiziniai ar juridiniai asmenys turi teisę susipažinti su visais beveik visų ES institucijų dokumentais. Tai taip pat pagrindinė teisė, pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (42 straipsnis). Teisė susipažinti taikoma rašytiniams (spausdintiniams ir elektroniniams) dokumentams ir garso ir (arba) audiovizualiniams įrašams, susijusiems su ES institucijų politika, veikla ar sprendimais.

Pagal ES taisykles dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais (Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001) visuomenės nariai gali kreiptis į institucijas ir prašyti leisti susipažinti su konkrečiais dokumentais (jei žino apie jų buvimą) arba prašyti, kad institucijos nurodytų su konkrečiu klausimu, su kuriuo jie nori susipažinti, susijusius dokumentus. Institucijos gali nesuteikti galimybės susipažinti su dokumentais tik išimtiniais atvejais, kai dėl tokių dokumentų atskleidimo nukentėtų tam tikrų Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 nurodytų interesų apsauga.

Galimybė susipažinti su Europos ombudsmeno dokumentais

Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 numatyta, kad institucijos turi turėti viešąjį savo dokumentų registrą. Tuo tikslu ombudsmenas savo svetainės internetiniame bylų skyriuje skelbia pagrindinius savo darbo dokumentus, taip pat visus priimtus strateginius, politinius ir administracinius dokumentus. Tai daroma vadovaujantis ombudsmeno Sprendimu dėl dokumentų tvarkymo ir dokumentų klasifikavimo planu.

Jei norite prašyti leisti susipažinti su kitais Europos ombudsmeno dokumentais, galite pateikti tokį prašymą bet kuria iš ES oficialiųjų kalbų:

 • paštu adresu:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex,
 • užpildydami kreipimosi formą mūsų svetainėje,
 • arba faksu: +33 388179062.

Kada galiu tikėtis gauti atsakymą į savo prašymą?

 • Prašymai leisti susipažinti su dokumentais turi būti tvarkomi nedelsiant. Atsiųsime patvirtinimą, kad prašymas gautas, ir per 15 darbo dienų nuo jo įregistravimo suteiksime prieigą prie dokumento arba jos nesuteiksime ir paaiškinsime savo sprendimo priežastis.
 • Jei prašoma leisti susipažinti su labai daug dokumentų arba prašymas sudėtingesnis, gali būti, kad prašymo tvarkymą turėsime pratęsti dar 15 darbo dienų. Tokiu atveju informuosime jus.

Ką daryti, jei atsakymas į prašymą manęs netenkina?

Jei esate nepatenkintas sprendimu dėl jūsų prašymo, galite prašyti, kad peržiūrėtume savo sprendimą (vadinamasis kartotinis prašymas). Generalinis sekretorius iš naujo įvertins jūsų prašymą ir atsakys per 15 darbo dienų nuo jo įregistravimo. Išimtiniais atvejais terminą galime pratęsti dar 15 darbo dienų. Tokiu atveju informuosime jus.

Jei prieigos prie dokumentų nesuteikiame ir jūs pageidaujate užginčyti šį sprendimą, galite pateikti ieškinį Bendrajam Teismui, vadovaudamiesi Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (263 straipsnis) nurodytomis sąlygomis.

 

Metinė ataskaita dėl Reglamento 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais įgyvendinimo