Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Årlig förteckning över specifika avtal (eller ordersedlar) som grundar sig på ramavtal

Detta avsnitt innehåller en årsvis indelad förteckning över specifika kontrakt/inköpsorder som undertecknats av Europeiska ombudsmannen på grundval av ramavtal i enlighet med punkt 3.3 e i bilaga I till budgetförordningen (Förordning (EU) 2018/1046).

Offentlig upphandling från 2023