Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Förteckning över kommande upphandlingsförfaranden

Alla förhandlade förfaranden som planeras av Europeiska ombudsmannen inom intervallet >EUR 15 000 till <EUR 144 000 visas nedan. Om du är intresserad av någon av upphandlingarna nedan och vill få anbudsdokumenten, lämna då in din begäran via den angivna länken. Du kommer att få ange följande information: föremålet för upphandlingsförfarandet, namn, adress och ditt företags kontaktuppgifter.

Inga förfaranden för tilldelning av kontrakt till lågt värde planeras för närvarande.