Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Årlig förteckning över kontrakt

Denna del innehåller en förteckning över uppdragstagare per år för kontrakt vars värde är högre än 15 000 euro men lägre än 144 000 euro. Förteckningen visar föremålet och värdet för varje tilldelat kontrakt. Detta avsnitt tillhandahålls i enlighet med punkt 3.3 a i bilaga I till budgetförordningen (förordning (EU) 2018/1046). 

Offentlig upphandling från 2023