Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Offentlig upphandling

Anbudsinfordringar

Enligt förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget måste Europeiska ombudsmannen tillämpa offentligt anbudsförfarande när varor och tjänster ska upphandlas.

På den här sidan hittar du information om anbudsförfaranden som organiserats av Europeiska ombudsmannen, planerade kontrakt till lågt värde, årliga listor över kontrakt och de allmänna villkoren för kontrakt till lågt värde.

Kontrakt vars värde är högre än 15 000 euro men lägre än 144 000 euro

Kontrakt vars värde är högre än 15 000 euro men lägre än 144 000 euro kallas kontrakt till lågt värde i budgetförordningen. För dessa kontrakt kan anbudsinfordringar skickas ut, som ett led i av ett selektivt förfarande, till ett begränsat antal anbudsgivare som har visat intresse efter att ha kontaktats av ombudsmannens kontor. Ombudsmannens kontor kan även bjuda in andra leverantörer som har visat intresse för upphandlingen och som anses lämpliga. För att sådana leverantörer ska ha möjlighet visa sitt intresse kommer information om anbud för kontrakt till lågt värde systematiskt att offentliggöras i god tid på ombudsmannens webbplats.

Uppgifterna i tabellen nedan avser kontrakt till lågt värde som offentliggörs av Europeiska ombudsmannen i enlighet med punkt 3.1 i bilaga I till budgetförordningen (förordning (EU) 2018/1046). 

Årlig förteckning över kontrakt

Denna del innehåller en förteckning över uppdragstagare per år för kontrakt vars värde är högre än 15 000 euro men lägre än 144 000 euro. Förteckningen visar föremålet och värdet för varje tilldelat kontrakt. Detta avsnitt tillhandahålls i enlighet med punkt 3.3 a i bilaga I till budgetförordningen (förordning (EU) 2018/1046). 

Årlig förteckning över specifika avtal (eller ordersedlar) som grundar sig på ramavtal

Detta avsnitt innehåller en årsvis indelad förteckning över specifika kontrakt/inköpsorder som undertecknats av Europeiska ombudsmannen på grundval av ramavtal i enlighet med punkt 3.3 e i bilaga I till budgetförordningen (Förordning (EU) 2018/1046).

Allmänna villkor för kontrakt till lågt värde

Följande allmänna villkor gäller för alla kontrakt till lågt värde som Europeiska ombudsmannen har ingått:

Meddelande om skydd av personuppgifter i samband med offentliga upphandlingsförfaranden

Följande meddelande om skydd av personuppgifter gäller för alla avtal som ingås av Europeiska ombudsmannen: