Gäller ditt klagomål
en EU-institution eller ett EU-organ?

Offentlig upphandling

Anbudsinfordringar

Enligt förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget måste Europeiska ombudsmannen tillämpa offentligt anbudsförfarande när varor och tjänster ska upphandlas.

På den här sidan hittar du information om anbudsförfaranden som organiserats av Europeiska ombudsmannen, planerade kontrakt till lågt värde, årliga listor över kontrakt och de allmänna villkoren för kontrakt till lågt värde.

Kontrakt vars värde är högre än 15 000 euro men lägre än 60 000 euro

Kontrakt vars värde är högre än 15 000 euro men lägre än 60 000 euro kallas kontrakt till lågt värde i budgetförordningen. För dessa kontrakt kan anbudsinfordringar skickas ut, som ett led i av ett selektivt förfarande, till ett begränsat antal anbudsgivare som har visat intresse efter att ha kontaktats av ombudsmannens kontor. Ombudsmannens kontor kan även bjuda in andra leverantörer som har visat intresse för upphandlingen och som anses lämpliga. För att sådana leverantörer ska ha möjlighet visa sitt intresse kommer information om anbud för kontrakt till lågt värde systematiskt att offentliggöras i god tid på ombudsmannens webbplats.

Informationen i tabellen nedan gäller Europeiska ombudsmannens kontrakt till lågt värde som offentliggjorts i enlighet med artikel 124.1 b i genomförandebestämmelserna för den allmänna budgetförordningen (förordning (EU) nr 966/2012).

Årlig förteckning över kontrakt

Denna del innehåller en förteckning över uppdragstagare per år för kontrakt vars värde är högre än 15 000 euro men lägre än 60 000 euro. Förteckningen visar föremålet och värdet för varje tilldelat kontrakt. Denna del tillhandahålls i enlighet med artikel 124.4 i genomförandebestämmelserna för förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget.

Allmänna villkor för kontrakt till lågt värde

Följande allmänna villkor gäller för alla kontrakt till lågt värde som Europeiska ombudsmannen har ingått: